بیوگرافی و محل دفن پادشاهان ایرانی

در این مطلب قصد داریم به قبر پادشاهان ایران زمین از صفویه تا قاجاریه بپردازیم و محل دفن آن هارا بیان و معرفی کنیم.

محل دفن و قبر پادشاهان ایرانی را بشناسید

تا به حال به این فکر کرده اید که پادشاهان ایرانی که هر یک در زمان خود نامدارانی بودند و کارهای بزرگی انجام داده اند. هرکدام در کدام نقطه از کشورمان ایران دفن شده اند؟ یا اینکه درباره زمان تولد و فوت هرکدام از این پادشاهان چیزی میدانید؟ از آنجایی که دانستن تاریخ هر کشور، برای ملت آن امری مهم و واجب تلقی می شود.

پادشاهان ایران

بیوگرافی و قبر پادشاهان صفوی

مختصری از زندگینامه و محل دقیق دفن پادشاهان صفوی به شرح زیر می باشد:

شاه اسماعیل اول

او موسس سلسله صفویه بود و در روز سه‌شنبه ۲۵ رجب سال ۸۹۲ میلادی به دنیا آمد. ادعای پادشاهی را در ماه محرم سال ۹۰۵ میلادی کرد. در سال ۹۰۶ میلادی به تخت پادشاهی نشست. در یک سفر به منطقه «شکی» بیمار شد و در روز دوشنبه ۱۹ رجب سال ۹۳۰ میلادی در آنجا فوت کرد. جسد او به اردبیل آورده شد و در کنار جدش، شیخ صفی الدین، به خاک سپرده شد. مدت عمر او ۳۸ سال و ۶ روز و مدت پادشاهی اش ۲۴ سال بود.

شاه طهماسب اول صفوی

او پسر بزرگ‌تر شاه اسماعیل اول بود. در صبح چهارشنبه ۲۴ رجب سال ۹۱۹ میلادی به دنیا آمد و در صبح روز دوشنبه ۱۹ رجب سال ۹۳۰ میلادی به تخت پادشاهی نشست. پس از ۵۳ سال و ۶ ماه و ۲۶ روز سلطنت، در روز دوشنبه ۱۵ صفر سال ۹۸۴ میلادی در قزوین به عنوان سلطان محمود افغان قتل شد. سن او در زمان فوت ۶۴ سال و ۱ ماه و ۲۵ روز بود. جسد او در قزوین به خاک سپرده شد و پس از مدتی به قم منتقل شد.

شاه اسماعیل دوم

او برادر شاه طهماسب اول بود و حکومتش ۴۳ سال طول نکشید. در شب یک‌شنبه ۱۳ رمضان سال ۹۸۵ میلادی درگذشت و جسد او به محله‌ای نامعلوم دفن شد.

سلطان محمد خدابنده

او پسر شاه طهماسب اول بود و در ۲۹ جمادی الأول سال ۹۳۸ میلادی به دنیا آمد. در ۱۵ رمضان سال ۹۸۵ میلادی به سلطنت رسید و در دوم شوال سال ۹۹۶ میلادی، پسرش عباس میرزا (شاه عباس اول) او را از سلطنت کنار گذاشت. در ۱۲ صفر سال ۱۰۰۴ میلادی به علت اسهال در قزوین فوت کرد و جسد او در امامزاده شاهزاده حسین قزوینی به خاک سپرده شد.

شاه عباس اول

او پسر سلطان محمد خدابنده بود و در شب شنبه اول رمضان سال ۹۷۸ میلادی در هرات متولد شد. پس از ۵۹ سال و ۸ ماه و ۲۲ روز حکومت، در ۲۴ ربیع‌الأول سال ۱۰۳۸ میلادی در اشرف مازندران (بهشهر امروزی) درگذشت. جسد او در اشرف به خاک سپرده شد.

شاه صفی

او پسر شاه صفی میرزا و نوه شاه عباس اول بود. در شب دهم محرم سال ۱۰۲۱ میلادی در نزدیکی نور مازندران متولد شد و در شب دوشنبه ۲۹ جمادی الثانی سال ۱۰۳۸ میلادی به جای پدرش در اصفهان به تخت نشست. پس از ۳۱ سال و ۱ ماه و ۲ روز حکومت، در ۱۲ صفر سال ۱۰۵۲ میلادی در کاشان درگذشت و جسد او در مقبره امامزاده شاهزاده حسین قزوینی به خاک سپرده شد.

شاه عباس دوم

او پسر شاه صفی بود و در ۹ سالگی، در ۱۲ صفر سال ۱۰۵۲ میلادی، به جای پدرش نشست. پس از ۳۴ سال و ۹ ماه و ۱۵ روز حکومت، در شب ۲۳ ربیع‌الأول سال ۱۰۷۷ میلادی درگذشت و جسد او به قم منتقل شد و در کنار قبر پدر و جدش به خاک سپرده شد.

شاه سلیمان

او پسر شاه عباس دوم بود و در ۲۰ سالگی، در ششم شعبان سال ۱۰۷۷ میلادی، به تخت نشست. پس از ۲۸ سال و کسری حکومت، در سال ۱۱۰۶ میلادی درگذشت و جسد او نیز به قم منتقل شد و در آنجا به خاک سپرده شد.

شاه سلطان حسین

او پسر شاه سلیمان بود و در سن ۲۹ سالگی، در ۱۲ محرم سال ۱۱۳۵ میلادی، به جای پدرش نشست و پس از ۲۹ سال حکومت، در سال ۱۱۳۹ میلادی به دست اشرف افغان کشته شد. جسد او نیز به قم منتقل شد و در کنار پدرش، شاه سلیمان، به خاک سپرده شد.

شاه طهماسب دوم

او پسر بزرگ شاه سلطان حسین بود و به سلطنت درآمد، اما به دست اشرف افغان معزول شد و پسرش عباس میرزا را به نام شاه عباس سوم پادشاه کرد. پس از مدتی، به خاطر خبر کشته شدن اشرف افغان، رضا قلی میرزا او را به قتل رساند. در اوایل سال ۱۱۵۲ میلادی در مشهد فوت کرد و جسد او نیز به قم منتقل شد و در کنار قبر پدر و جدش، به خاک سپرده شد.

بیوگرافی و قبر پادشاهان افشاریه

مختصری از زندگینامه و محل دقیق دفن پادشاهان افشاریه به شرح زیر می باشد:

نادرشاه افشار

نادرشاه افشار که در ۲۴ شوال ۱۱۴۸ میلادی در دشت مغان آذربایجان تاجگذاری کرد و با عزل شاه عباس سوم، خاندان صفوی را منقرض کرد، ۱۱ سال و ۷ ماه و ۱۷ روز سلطنت کرد و در شب یکشنبه ۱۱ جمادی‌الثانیه سال ۱۱۶۰ میلادی در فتح‌آباد قوچان به دست امرای خود به قتل رسید و در مقبره‌ای که خود او قبلاً برای خود در مشهد ساخته بود، دفن شد. عادل‌شاه برادرزاده نادر و برادرش ابراهیم‌شاه هر دو در مشهد مدفون هستند.

شاهرخ میرزا

شاهرخ میرزا در سال ۱۱۶۱ میلادی در مشهد به جای جد خود نادر، سلطنت خود را آغاز کرد. او همه‌ی جواهرات نادری را تحویل آقا‌محمد‌خان نداد؛ به همین خاطر خان‌قاجار دستور داد سر او را خمیر گرفته و سپس روی سرش سرب مذاب ریختند. او در حالی که ۶۳ سال عمر بیشتر نداشت، به مازندران فرستاده شد و در راه جان داد و محل قبر او معلوم نیست.

نادرمیرزا پسر شاهرخ

آخرین پادشاه سلسله افشاریه نادرمیرزا پسر شاهرخ است که در مشهد مدتی سلطنت کرد، ولی فتحعلی‌شاه قاجار در ۱۲۱۸ بر او دست یافت و او را دستگیر و به تهران فرستاد و در تهران به قتل رساند و از محل قبر او اطلاعی در دست نیست.

بیوگرافی و قبر پادشاهان زندیه

بخشهای مهم زندگینامه و محل دقیق دفن پادشاهان زندیه به شرح زیر می باشد:

کریم‌خان زند موسس سلسله‌ی زندیه

کریم‌خان زند که موسس سلسله‌ی زندیه بود، ۳۰ سال و ۸ ماه و ۱۲ روز سلطنت کرد و در سیزدهم ماه صفر سال ۱۱۹۳ میلادی در شیراز فوت کرد و به واسطه‌ی نزاع زندیه بر سر جانشینی او سه روز، جسد او بر زمین ماند تا آنکه زکی‌خان برادر مادری او پس از قتل امرای زندیه جسد او را در شیراز به خاک سپرد.

در سال ۱۲۰۶ آقا‌محمد‌خان، چون نسبت به کریم‌خان کینه داشت، امر داد که استخوان‌های او را از شیراز به تهران آوردند و در حالی دفن کردند که آقا‌محمد‌خان هر روز از روی آن می‌گذشت و زمین را لگدکوب می‌کرد. بعدها که فتحعلی‌شاه به سلطنت رسید، استخوان‌های کریم‌خان را از آنجا خارج کرد و به نجف فرستاد.

لطفعلی خان زند

آخرین پادشاه زندیه لطفعلی خان است که آقا‌محمد‌خان او را با شکنجه کشت و جسدش در امامزاده زید تهران در مرکز بازار تهران در جنب مدرسه حافظ مدفون است.

بیوگرافی و قبر پادشاهان قاجار

بخشهای مهم زندگینامه و محل دقیق دفن پادشاهان قاجار به شرح زیر می باشد:

آقامحمدخان

او در روز یکشنبه ۲۷ محرم سال ۱۱۵۵ هجری شمسی (معادل ۱۳ اوت ۱۷۴۲ میلادی) در استرآباد، متولد شد. پس از رسیدن به سلطنت، در ماه رمضان سال ۱۲۱۰ هجری شمسی (معادل ۱۳ اوت ۱۷۹۵ میلادی) در تهران تاجگذاری کرد. اما متأسفانه در شب شنبه ۲۱ ذی‌حجه سال ۱۲۱۱ هجری شمسی (معادل ۲۹ سپتامبر ۱۷۹۷ میلادی) در قلعه شوش به دست فرماندهان خود به قتل رسید. جسد آقامحمدخان ابتدا در قلعه شوش به خاک سپرده شد، اما پس از آنکه فتحعلی شاه برادرزاده او به سلطنت رسید، نعش او را از شوش به تهران منتقل کردند و در ۲۶ جمادی‌الاول سال ۱۲۱۲ هجری شمسی (معادل ۱ ژوئیه ۱۷۹۷ میلادی) در نجف اشرف، در فاصله هفت ذرع از مرقد امام علی (علیه‌السلام)، به خاک سپردند.

فتحعلی شاه قاجار (باباخان)

او در سال ۱۱۸۵ هجری شمسی (معادل ۱۷۷۱ میلادی) به دنیا آمد و به باباخان معروف بود. در روز عید رمضان سال ۱۲۱۲ هجری شمسی (معادل ۱۸۰۰ میلادی) به سلطنت رسید و در عصر پنجشنبه ۱۹ جمادی‌الثانی سال ۱۲۵۰ هجری شمسی (معادل ۱۸۲۵ میلادی) در اصفهان فوت کرد. جسد او را در قم در بقعه‌ای که خود او ساخته بود، دفن کردند.

محمدشاه قاجار

او فرزند عباس میرزا و نوه فتحعلی شاه بود. در شب یکشنبه هفتم رجب سال ۱۲۵۰ هجری شمسی (معادل ۴ اوت ۱۸۳۴ میلادی) در تبریز جلوس کرد. پس از ۱۴ سال و سه ماه سلطنت در شب سه شنبه ششم شوال سال ۱۲۶۴ هجری شمسی (معادل ۱۷ ژوئن ۱۸۴۸ میلادی) در قصر محمدیه (مغرب تجریش) فوت کرد. نعش او را ابتدا از تجریش به باغ لاله‌زار آوردند و به امانت گذاشتند. پس از آنکه ناصرالدین شاه به تهران آمد، جنازه او را در شب عید غدیر سال ۱۲۶۴ هجری شمسی (معادل ۲ نوامبر ۱۸۴۸ میلادی) در آنجا به خاک سپردند.

ناصرالدین شاه قاجار

او در شب ششم صفر سال ۱۲۴۷ هجری شمسی (معادل ۱۷ ژوئیه ۱۸۳۱ میلادی) متولد شد و در ۱۴ شوال سال ۱۲۶۴ هجری شمسی (معادل ۲۰ سپتامبر ۱۸۴۸ میلادی) در تبریز به جای پدرش جلوس کرد. پس از ۴۹ سال و یک ماه و سه روز سلطنت، در ۶۶ سال و نه ماه عمر، در روز جمعه ۱۷ ذی‌القعده سال ۱۳۱۳ هجری شمسی (معادل ۱ سپتامبر ۱۸۹۶ میلادی)، در حرم حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) به دست میرزا رضا کرمانی به ضرب گلوله ترور شد. جنازه‌اش پس از انجام غسل در قصر گلستان به حرم حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) برده شد. در آنجا نزدیک یکی از زوجات محبوبه اش به خاک سپرده شد.

مظفرالدین شاه قاجار

او پس از ۱۰ سال سلطنت در تهران وفات یافت (۱۹ ذی‌القعده سال ۱۳۲۴ هجری شمسی، معادل ۴ ژوئیه ۱۹۰۷ میلادی). جنازه‌اش که مدت‌ها در تکیه دولت تهران به امانت گذاشته بودند، به عتبات برده شد. فرزند او، محمدعلی شاه نیز در عتبات دفن شد. آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه بود که در ۲۶ رمضان سال ۱۳۴۸ هجری شمسی (معادل ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۰ میلادی) وفات کرد و جسدش در عتبات مدفون شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا