فال قهوه با تفسیر کامل امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید.

به گزارش پارسینه پلاس: فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید.

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است. از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند.

فال قهوه امروز برای متولدین فروردین

قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

پاکت: در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه‌ها – حل مسئله‌ای طولانی.

دود: گرفتاری – مشکلات – سختی

نامه: خبر‌های خوش که مدت‌ها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می‌کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

فال قهوه امروز برای متولدین اردیبهشت

شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

کتاب: گشایش در کار‌ها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

نامه: خبر‌های خوش که مدت‌ها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

در: کار با ادارات دولتی – کار اداری

فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

فال قهوه امروز برای متولدین خرداد

پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

جام: ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

بسته: رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن، قوت و نیرومندی می‌باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبر‌های تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

فال قهوه امروز برای متولدین تیر

نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت‌ها – پشت سر گذاشتن بدی‌ها

پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

حلقه‌هایی که نقطه‌هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

دود: گرفتاری – مشکلات – سختی

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

فال قهوه امروز برای متولدین مرداد

کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی‌های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می‌آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه‌ها – حل مسئله‌ای طولانی.

زنگوله: بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

فال قهوه امروز برای متولدین شهریور

پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:
دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت

توپ: با ورزش کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می‌کند – به معنی تغییرات مداوم است.

بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می‌آید – طالع خوش

مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می‌آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

فال قهوه امروز برای متولدین آبان

مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

پنجره باز: یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می‌گذرد.

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن

فال قهوه امروز برای متولدین آذر

صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشند – حسادت و چشم خوردن

لکه‌های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

فال قهوه امروز برای متولدین دی

خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.

فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

فال قهوه امروز برای متولدین بهمن

عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

زنبور: شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

بسته: رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.

انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

ریسمان: عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

فال قهوه امروز برای متولدین اسفند

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده‌ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می‌آید – طالع خوش

قلب: روابط عاطفی

حلقه‌هایی که نقطه‌هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا