پیچیدگی‌ها و رویاهای قدرت: دودمان آنتیگونی در تاریخ باستان

دودمان آنتیگونی یکی از دودمان‌های مهم در تاریخ باستان و مخصوصاً در امپراتوری اسکندر مقدونیه بود.

تاریخچه دودمان آنتیگونی

پایتخت – پلا

زبان(های) رایج – یونانی

دین(ها) – دین باستانی یونان

حکومت  – پادشاهی

 

پادشاه  

• ۳۰۶ – ۳۰۱ پیش از میلاد – آنتیگون یکم

• ۱۷۹ – ۱۶۸ پیش از میلاد  – پرسئوس مقدونی

 

دوره تاریخی  –  هلنی

• بنیان‌گذاری – ۳۰۶

• انقراض به دست روم –  ۱۶۸ پیش از میلاد

 

پیشین    ——–   پسین

مقدونیه باستان – هخامنشیان

مقدونیه (روم) – سلوکیان

 

آنتیگون یکم موئسس دودمان آنتیگونی

آنتیگون یکم موئسس دودمان آنتیگونی

 

آنتیگون یکم که بود وچه کرد؟

آنتیگون یکم، ملقب به منفتالموس یا یک‌چشم، یک نجیب‌زاده و فرمانده مقدونی بود. او در زمان حکومت اسکندر مقدونی به عنوان یکی از ساتراپ‌های او خدمت می‌کرد. پس از مرگ اسکندر، در سال ۳۰۶ پیش از میلاد، خود را به عنوان پادشاه اعلام کرد و دودمان آنتیگونی را بنیاد نهاد.

تاج‌گذاری او به عنوان پادشاه در سال ۳۰۶ پیش از میلاد در شهر آنتیگونیا انجام شد. او با همسرش به نام استراتونیکه (Stratonice) زندگی می‌کرد و دو فرزند به نام‌های دمیتریوس یکم (Demetrius I) و فیلیپ داشت.

آنتیگون یکم در نبرد ایپسوس در سال ۳۰۱ پیش از میلاد به دست نیروهای رقیب خود کشته شد. پس از مرگ او، خاندان آنتیگونی بیشتر کنترل‌ها را بر مقدونیه داشتند.

اطلاعات زیادی از زندگی آنتیگون یکم در دست نیست، اما او باید شخصیت مهمی در ارتش اسکندر مقدونی بوده باشد. او به عنوان یک فرمانده ارشد ارتش یونانی متحد اسکندر فعالیت می‌کرد و احتمالاً در طول لشکرکشی‌های فیلیپ و سایر برادران او نیز خدمت کرده است.

همچنین، دوستی او با آنتی پاتر و یومنس، دو فرمانده ارشد فیلیپ، نشان از اهمیت او در دوران حکومت فیلیپ دارد.

 قلمرو دودمان آنتیگونی

سرزمین‌های کرانهٔ مدیترانه در عصر هلنی، قلمرو دودمان آنتیگونی با رنگ آبی تیره نمایش داده شده‌است

 

دودمان آنتیگونی

دودمان آنتیگونی، یکی از دودمان‌های پسران سرداران اسکندر مقدونی بود که بعد از وفات اسکندر، تنها بخشی از امپراتوری وسیع او را اداره می‌کرد. دودمان آنتیگونی توسط آنتیگون یکم بنیاد گذاشته شد. آنتیگون یکم فرمانروایی بر بسیاری از مناطق مختلف شمالی و شرقی امپراتوری اسکندر را بدست آورد، از جمله بخشی از مقدونیه، آسیای کوچک و شمال سوریه.

آنتیگون یکم تلاش کرد تا کل قلمرو اسکندر را به دست آورد، اما در سال ۳۰۱ پیش از میلاد، در نبرد ایپسوس (Battle of Ipsus) به دست دشمنان خود شکست خورد و جان خود را از دست داد. پس از او، پسرش دمیتریوس یکم (Demetrius I) تلاش کرد تا امپراتوری را بازیابد، اما او هم نتوانست اهداف خود را به دست آورده و در زندان درگذشت.

 

سرباز دودمان آنتیگونی

سرباز دودمان آنتیگونی

 

پس از یک دوره تلاش و فترت، آنتیگون دوم (Antigonus II) نسل آنتیگونی را بازآورد و موفق شد بر بخشی از مقدونیه و دولت‌شهرهای یونانی فرمانروایی کند. ولی پس از او، آخرین پادشاه دودمان آنتیگونی، پرسئوس مقدونی (Perseus of Macedon)، در سال ۱۶۸ پیش از میلاد در نبرد پیدنا (Battle of Pydna) شکست‌خورد و دودمان آنتیگونی نیز به پایان رسید.

 

با این شکست، دودمان آنتیگونی از میان رفت و سایر دودمان‌ها مانند دودمان سلوکی، بطلمیوسی و آتالی ادامه یافتند تا سرانجام امپراتوری اسکندر به صورت مستقل به دست می رسید.

 

پرسئوس مقدونی پادشاه دودمان آنتیگونی

پرسئوس مقدونی پادشاه دودمان آنتیگونی

 

پرسئوس مقدونی که بود؟

پرسئوس مقدونی، آخرین پادشاه دودمان آنتیگونی در مقدونیه باستان بود. او پسر فیلیپ پنجم مقدونی و همسر صیغه‌اش بود. پس از مرگ پدرش در سال ۱۷۹ پیش از میلاد، به تاج و تخت مقدونیه رسید.

 

با این حال، پرسئوس نگران بود که تاج و تخت به برادر کوچکتر و مشروع خود یعنی “دمتریوس” برسد. به همین دلیل، با طرح توطئه‌ای، پدر خود را به این باور می‌انداخت که برادرش یک خائن است و او را به قتل رساند. پس از مرگ پدر، پرسئوس به تاج و تخت مقدونیه دست یافت.

 

سکه دودمان آنتیگونی

سکه دودمان آنتیگونی

 

 

اما در سال ۱۶۸ پیش از میلاد، پرسئوس در نبرد پیدنا شکست خورد و پسرش “آندریکوس مقدونی” مدعی حکومت شد. اما آندریکوس نیز نتوانست جلوی پیشروی نیروهای رومی را گرفته و در سال ۱۴۶ پیش از میلاد، مقدونیه به عنوان یکی از استان‌های رومی تحت حکومت جمهوری روم قرار گرفت.

 

سوالات متداول درباره دودمان آنتیگونی

  دودمان آنتیگونی چیست؟

دودمان آنتیگونی یکی از دودمان‌های حاکم در امپراتوری اسکندر مقدونیه بود که از سال ۳۰۶ تا ۱۶۸ قبل از میلاد به حکومت می‌پرداخت. این دودمان توسط آنتیگونوس یکم منفتالموس، یکی از سرداران اسکندر مقدونی تأسیس شد و در مناطق مختلف امپراتوری کنترل داشت.

 

 چه نقشی در تاریخ باستان ایفا کرد؟

دودمان آنتیگونی پس از مرگ اسکندر مقدونیه، تلاش کرد تا نفوذ خود را در مناطق مختلف امپراتوری اسکندر برقرار کند و قدرت خود را تثبیت کند. این دودمان تا سال ۱۶۸ قبل از میلاد بر پایه اقوام و مناطق مختلف حکومت می‌کرد و نقش مهمی در تاریخ باستان ایفا کرد.

 

  چرا دودمان آنتیگونی به پایان رسید؟

پس از مرگ آخرین پادشاه دودمان آنتیگونی، پرسئوس مقدونیه در سال ۱۶۸ قبل از میلاد، این دودمان به پایان رسید. شکست پرسئوس در نبرد پیدنای مقدونیه منجر به ابراز صلحی شد که مقدونیه را تحت حکومت روم قرار داد.

 

 کنترل‌های آنتیگونی بر مناطقی از امپراتوری چگونه بود؟

دودمان آنتیگونی تلاش کرد تا مناطق مختلف امپراتوری اسکندر مقدونیه را کنترل کند. این دودمان بخش‌هایی از آسیای کوچک و شمال سوریه را تحت فرمان خود قرار داد و جزیره قبرس را نیز فتح کرد. کنترل‌های آنتیگونی به پایان رسید وقتی که امپراتوری روم شروع به تصاحب این مناطق نمود.

 

 چه تأثیری بر تاریخ باستان گذاشت؟

دودمان آنتیگونی در تاریخ باستان نقش مهمی ایفا کرد و تأثیرات زیادی بر منطقه داشت. حاکمیت این دودمان در مناطق مختلف امپراتوری اسکندر و مخصوصاً در یونان و نزدیک‌ترین نقاط به آن به تحولات سیاسی و فرهنگی منطقه کمک کرد و به شکل‌گیری ترتیبات جدیدی در این مناطق کمک کرد.

 

سخن پایانی مقاله ی دودمان آنتیگونی

در نتیجه، دودمان آنتیگونی یکی از دودمان‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در تاریخ باستان بود که بعد از مرگ اسکندر مقدونیه، تلاش کرد تا نفوذ و کنترل خود را در مناطق مختلف امپراتوری اسکندر برقرار کند. این دودمان با توانمندی‌های و فرماندهی قوی اعضا خود، در جریان سالها با نبردها و امور سیاسی مختلف برخورد کرد. با پایان دودمان آنتیگونی و سقوط مقدونیه تحت حکومت روم، تاریخ باستان و آینده مناطق مختلف امپراتوری تحت تأثیر قدرت‌های جدید قرار گرفت و نقش آن در تاریخ  برجسته ماند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا